1. فریبرز رحیم نیا , سید مسلم علوی , مهدی نجفی سیاهرودی , نگرش سیستماتیک در مدیریت بسته بندی , کنفرانس بین المللی مدیریت بازاریابی , تاریخ: ۱۳۷۸/۰۹/۰۹
 2. فریبرز رحیم نیا , نسترن قره باغی , زهرا ملائی یزدان آبادعلیا , الهام بهپور , ارائه مدلی مفهومی به منظور بررسی رابطه اخلاق کاری و معنویت بر کارآفرینی و عملکرد سازمانی , کنفرانس بین المللی مدیریت، نوآوری و کارآفرینی , تاریخ: ۱۳۷۸/۰۹/۰۹
 3. فریبرز رحیم نیا , الهام بهپور , نسترن قره باغی , چالش های برنامه ریزی استراتژیک و برنامه ریزی شهری موفق , سومین کنفرانس برنامه ریزی و مدیریت شهری , تاریخ: ۱۳۷۸/۰۹/۰۹
 4. فریبرز رحیم نیا , سیده منصوره حسینی رباط , کنکاشی بر استراتژی نیروی کار احساسی و عملکرد شغلی بواسطه فرسودگی احساسی , کنفرانس سالیانه مدیریت استراتژیک , تاریخ: ۱۳۷۸/۰۹/۰۹
 5. فریبرز رحیم نیا , مرجان امینی , طاهره نبی زاده , ارائه چارچوبی برای فرآیند ایجاد اعتماد الکترونیک و توسعه تجارت الکترونیک , ششمین همایش ملی تجارت و اقتصاد الکترونیکی , تاریخ: ۱۳۷۸/۰۹/۰۹
 6. فریبرز رحیم نیا , زهرا عبدی , سیده زهرا فاطمی , کنکاشی بر عوامل اعتماد زای وب سایت ها در بستر تجارت الکترونیک به منظور ارائه مدل مفهومی , ششمین همایش ملی تجارت و اقتصاد الکترونیکی , تاریخ: ۱۳۷۸/۰۹/۰۹
 7. فریبرز رحیم نیا , زهرا عبدی , سیده زهرا فاطمی , مدل مفهومی ارزش دانش و استراتژیهای مزیت رقابتی , دومین کنفرانس سازمانهای دانش بنیان , تاریخ: ۱۳۷۸/۰۹/۰۹
 8. فریبرز رحیم نیا , نسترن قره باغی , الهام بهپور , ارائه مدلی مفهومی به منظور بررسی موانع سازمانیِ اجرای استراتژی و سلامت سازمانی در بستر فرهنگ سازمان , چهارمین کنفرانس برنامه ریزی و مدیریت شهری , تاریخ: ۱۳۷۸/۰۹/۰۹
 9. فریبرز رحیم نیا , سیده زهرا فاطمی , تأثیر ارزش ویژه برند مبتنی بر مشتری بر تصویر برند در بین هتل های 5 ستاره استان خراسان رضوی , کنفرانس بین المللی مدیریت برند , تاریخ: ۱۳۷۸/۰۹/۰۹
 10. مصطفی کاظمی , فریبرز رحیم نیا , صدیقه ابوی طرقبه , بررسی تأثیر مدیریت کیفیت جامع بر عملکرد سازمانهای کارآفرین , دومین همایش بین المللی مدیریت و کارآفرینی , تاریخ: ۱۳۷۸/۰۹/۰۹
 11. فریبرز رحیم نیا , امید علی خوارزمی , فاطمه بیگی نصرابادی , بررسی رابطه هوش هیجانی و سبک های مدیریت تعارض کارکنان و تاثیر آن بر کیفیت خدمات شهری (مطالعه موردی: شهرداری منطقه 4 مشهد) , اولین کنفرانس ملی خدمات شهری و محیط زیست , تاریخ: ۱۳۷۸/۰۹/۰۹
 12. فریبرز رحیم نیا , صدیقه باقری قلعه جوقی , ارائه مدلی به منظور بررسی تاثیر کیفیت خدمات، ارزش درک شده و تصویر شرکت بر وفاداری مشتریان با در نظر گرفتن نقش میانجی رضایت و نقش تعدیل گر هزینه جابجایی , دومین کنفرانس بین المللی مدیریت کارآفرینی و توسعه اقتصادی , تاریخ: ۱۳۷۸/۰۹/۰۹
 13. فریبرز رحیم نیا , آذر کفاش پور , ملیحه پوررضا , ارائه مدلی برای بررسی تاثیر مشتری مداری، رقیب مداری، گرایش به نوآوری و هزینه گرایی بر قابلیتهای بازاریابی , دومین کنفرانس بین المللی مدیریت، کارآفرینی و توسعه اقتصادی , تاریخ: ۱۳۷۸/۰۹/۰۹
 14. فریبرز رحیم نیا , یاشار مرادیان , ارائه مدل مفهومی تاثیر سبک رهبری رابطه ای مدیران عامل بر تصمیمات استراتژیک بواسطه ایجاد اعتماد بیه مدیران ارشد و یادگیری آنان از شکست ها , دهمین کنفرانس بین المللی مدیریت استراتژیک , تاریخ: ۱۳۷۸/۰۹/۰۹
 15. فریبرز رحیم نیا , یاشار مرادیان , بررسی تاثیر میانجی گری سبک رهبری نوآورانه بر رابطه ی هوش هیجانی مدیرانارشد، هماهنگی استراتژیک و عملکرد سازمان , دهمین کنفرانس بین المللی مدیریت استراتژیک , تاریخ: ۱۳۷۸/۰۹/۰۹
 16. فریبرز رحیم نیا , حامد حاج اقامعمار , فرآیند شناسایی عدم قطعیتهای کلیدی در سناریونگاری (مطالعه موردی: شرکت فولاد ماهان سپاهان) , دهمین کنفرانس بین المللی مدیریت استراتژیک , تاریخ: ۱۳۷۸/۰۹/۰۹
 17. فریبرز رحیم نیا , هدیه لقمانی , مدیریت استراتژیک تنوع نیروی کار، مزیتی رقابتی , دهمین کنفرانس بین المللی مدیریت استراتژیک , تاریخ: ۱۳۷۸/۰۹/۰۹
 18. فریبرز رحیم نیا , حنظله زینوندلرستانی , علی یار احمدی , الهام قنبری , بررسی تاثیر جدایی مشتریان غیر سود ده بر قصد خروج، اعتراض و وفاداری مشتریان فعلی , کنفرانس بین المللی مدیریت، چالشهاو راهکارها , تاریخ: ۱۳۷۸/۰۹/۰۹
 19. فریبرز رحیم نیا , حامد حاج اقامعمار , ضرورت آینده پژوهی سازمانی با روش سناریوسازی , کنفرانس بین المللی مدیریت، چالشهاو راهکارها , تاریخ: ۱۳۷۸/۰۹/۰۹
 20. صدیقه باقری قلعه جوقی , فریبرز رحیم نیا , مصطفی کاظمی , بررسی تاثیر کیفیت خدمات، ارزش درک شده و تصویر شرکت بر وفاداری مشتری درشعب بانک ملت شهر مشهد , کنفرانس ملی حسابداری و مدیریت , تاریخ: ۱۳۷۸/۰۹/۰۹
 21. فریبرز رحیم نیا , مأموریت و چشم انداز سازمانی سبز مورد مطالعه: شرکت های برتر ایرانی در مقایسه با شرکت های برتر جهانی , سومین کنفرانس بین المللی علوم رفتاری , تاریخ: ۱۳۷۸/۰۹/۰۹
 22. فریبرز رحیم نیا , علیرضا پویا , مهدی فخریه , تاثیر نگرش خریدار بر ارزش برند به واسطه کیفیت رابطه خریدار فروشنده , اولین همایش ملی بازاریابی فرصتها چالشها , تاریخ: ۱۳۷۸/۰۹/۰۹
 23. فریبرز رحیم نیا , حنظله زینوندلرستانی , علی یاراحمدی , بررسی نقش متقابل حافظه ی احساسی سازمانی بر خلق دانش و نوآوری در سازمان ها , ششمین کنفرانس مدیریت دانش , تاریخ: ۱۳۷۸/۰۹/۰۹
 24. فریبرز رحیم نیا , عاطفه زیبائی , ارائه مدلی به منظور بررسی تاثیر تبلیغات بر وفاداری مشتریان به برند بانک ها با در نظر گرفتن نقش میانجی تصویر برند و کیفیت ادراک شده برند , سومین همایش علوم مدیریت نوین , تاریخ: ۱۳۷۸/۰۹/۰۹
 25. سمیرا ابراهیمی فر , زهرا ناجی عظیمی , فریبرز رحیم نیا , شناسایی موقعیت استراتژیک مدیریت بحران دانشگاه فردوسی مشهد با استفاده از مدل ترکیبی SWOT و تحلیل سلسله مراتبی , سومین همایش علوم مدیریت نوین , تاریخ: ۱۳۷۸/۰۹/۰۹
 26. فریبرز رحیم نیا , طاهره نبی زاده , میثم صادقی طرقی , بررسی تاثیر ظرفیت های تشخیص، ادغام و دگرگونی بر ظرفیت نوآوری استراتژیک سازمان , سومین کنفرانس بین المللی علوم رفتاری , تاریخ: ۱۳۷۸/۰۹/۰۹
 27. فریبرز رحیم نیا , لیلا بصیر , چارچوبی مفهومی برای سنجش تاثیر بازاریابی حسی بر شکل گیری نیات رفتاری مشتریان در سازمان های خدماتی , همایش بین المللی مدیریت , تاریخ: ۱۳۷۸/۰۹/۰۹
 28. فریبرز رحیم نیا , لیلا بصیر , نقش میانجی بازاریابی حسی در تعیین رابطه بین نوآوری در خدمات و شکل گیری نیات رفتاری مشتریان , کنفرانس بین المللی اقتصاد، حسابداری، مدیریت و علوم اجتماعی , تاریخ: ۱۳۷۸/۰۹/۰۹
 29. فریبرز رحیم نیا , شمس الدین ناظمی , منصوره دهقان بنادکی , عوامل موثر بر شیفتگی به برند , کنفرانس بین المللی توسعه و تعالی کسب و کار اقتصاد و مدیریت , تاریخ: ۱۳۷۸/۰۹/۰۹
 30. فریبرز رحیم نیا , شمس الدین ناظمی , منصوره دهقان بنادکی , نقش شیفتگی به برند بر تبلیغات شفاهی , کنفرانس بین المللی توسعه و تعالی کسب و کار اقتصاد و مدیریت , تاریخ: ۱۳۷۸/۰۹/۰۹
 31. فریبرز رحیم نیا , مهسا سلیمی , انگیزه های شکل گیری و عوامل موثر بر موفقیت ائتلاف استراتژیک بین المللی و معیارهای سنجش موفقیت آن , اولین کنفرانس بین المللی حسابداری و مدیریت , تاریخ: ۱۳۷۸/۰۹/۰۹
 32. فریبرز رحیم نیا , بررسی رابطه میان بازاریابی حسی و شکل گیری نیات رفتاری مشتریان در هتل پردیسان شهر مشهد , اولین کنفرانس بین المللی ، حسابداری، مدیریت , تاریخ: ۱۳۷۸/۰۹/۰۹
 33. فریبرز رحیم نیا , شیلا منظم ابراهیم پور , اثر فرهنگ و اخلاق بر کسب و کار بین المللی به واسطه مسئولیت اجتماعی , اولین کنفرانس بین المللی حسابداری و مدیریت , تاریخ: ۱۳۷۸/۰۹/۰۹
 34. فریبرز رحیم نیا , حسین تقی نژاد , مهدی ضمیری بیداری , بررسی وضع موجود و برنامهریزی راهبردی شرکت گاز استان خراسان شمالی , کنفرانس بین المللی مدیریت و مهندسی صنایع , تاریخ: ۱۳۷۸/۰۹/۰۹
 35. فریبرز رحیم نیا , ژاله فرزانه حسن زاده , سمیرا کیوانی پور , فاطمه خریداربقمچ , عوامل موثر پذیرش بازاریابی مبتنی بر تلفن همراه (مورد مطالعه: دفاتر خدماتی و ارتباطی همراه اول) , اولین کنفرانس بین المللی حسابداری و مدیریت , تاریخ: ۱۳۷۸/۰۹/۰۹
 36. ندا شکوری , شمس الدین ناظمی , فریبرز رحیم نیا , مروری بر نظریه پردازی در حوزه مفهوم تصویر کشور مبدأ در بازاریابی بین الملل , International Conference on Economics, Management and Social sciences , تاریخ: ۱۳۷۸/۰۹/۰۹
 37. فریبرز رحیم نیا , مهسا سلیمی , رفتار شهروندی برند، عوامل اثرگذار بر آن و پیامدهای آن , دومین کنفرانس بین المللی حسابداری و مدیریت با رویکردهای کاربردی و پژوهشی نوین , تاریخ: ۱۳۷۸/۰۹/۰۹
 38. فریبرز رحیم نیا , عاطفه شجاع , ملیحه قربانی , ارائه مدلی مفهومی به منظور بررسی اثرات کارمند مهاجر بر عملکرد شرکت به واسطه¬ استراتژی بازاریابی بین-المللی، ارتباط شرکت با مشتری و کیفیت خدمات , کنفرانس بین المللی جهت گیری های نوین در مدیریت، اقتصاد و حسابداری , تاریخ: ۱۳۷۸/۰۹/۰۹
 39. ریحانه شهرکی , علیرضا پویا , فریبرز رحیم نیا , شناسایی ابعاد استراتژیهای عملیاتی در بخش خدمات درمانی , کنفرانس سالیانه مدیریت استراتژیک , تاریخ: ۱۳۷۸/۰۹/۰۹
 40. بهاره بنی خلیل , علیرضا خوراکیان , فریبرز رحیم نیا , بررسی اثر کار عاطفی بر روی مشتری گرایی در دفاتر "پلیس+10" مشهد , اولین همایش بین المللی مدیریت، اقتصاد و توسعه , تاریخ: ۱۳۷۸/۰۹/۰۹
 41. فریبرز رحیم نیا , زهرا رحیمیان فرد , ارایه مدلی جهت انتخاب جاذبه های تبلیغات اینترنتی , دومین کنفرانس بین المللی اقتصاد مدیریت حسابداری با رویکرد ارزش آفرینی , تاریخ: ۱۳۷۸/۰۹/۰۹
 42. فریبرز رحیم نیا , مریم حاجیان , سُمیّه زارعی , رابطه فرهنگ و نوآوری سازمانی بواسطه رهبری تحول آفرین و خلاقیت سازمانی , کنفرانس سالانه کسب و کار مدیریت و اقتصاد , تاریخ: ۱۳۷۸/۰۹/۰۹
 43. فریبرز رحیم نیا , سُمیّه زارعی , مریم حاجیان , ارائه مدل مفهومی رابطه فرهنگ سازمانی و تمایل به تسهیم دانش به واسطه اعتماد و تعهد سازمانی , دومین کنفرانس بین المللی اقتصاد مدیریت حسابداری با رویکرد ارزش آفرینی , تاریخ: ۱۳۷۸/۰۹/۰۹
 44. فریبرز رحیم نیا , زهرا حسین نژاد , تحلیل مقایسه ای نظریات پست مدرنیسم و اسلام در عرصه بازاریابی , سومین کنفرانس بین‏ المللی پـژوهش‏های کاربردی درمدیریت و حسابداری , تاریخ: ۱۳۷۸/۰۹/۰۹
 45. فریبرز رحیم نیا , فرشته صادقی , بررسی نقش واسط دانش ضمنی در ارتباط بین عوامل تاثیرگذار بر عملکرد سرمایه گذاری های مشترک بین المللی , چهارمین کنفرانس بین المللی مدیریت و حسابداری و اولین کنفرانس کارآفرینی و نوآوریهای باز , تاریخ: ۱۳۷۸/۰۹/۰۹
 46. فریبرز رحیم نیا , فرشته صادقی , بررسی نقش تعدیلگر پویایی¬های¬بازار در رابطه بین عوامل تاثیرگذار بر عملکرد سرمایه¬گذاری¬های¬مشترک¬ بین¬المللی , چهارمین کنفرانس بین المللی مدیریت و حسابداری و اولین کنفرانس کارآفرینی و نوآوریهای باز , تاریخ: ۱۳۷۸/۰۹/۰۹
 47. فریبرز رحیم نیا , منا خاکزادان , بررسی نقش تعدیلگری درجه بین المللی کردن و محیط صادراتی و میانجیگری تطابق آمیخته بازاریابی و بازارگرایی صادرات بر روی عملکرد صادراتی , دومین کنفرانس بین المللی پژوهشهای نوین در مدیریت اقتصاد و علوم انسانی , تاریخ: ۱۳۷۸/۰۹/۰۹
 48. فریبرز رحیم نیا , رضا لطفی , زنجیره ارزش برند جهانی: اثر ارتباط برند، کیفیت خدمت و تجربه برند با واسط اعتماد به برند بر وفاداری به برند , کنفرانس بین المللی مدیریت و اقتصاد در قرن 21 , تاریخ: ۱۳۷۸/۰۹/۰۹
 49. فریبرز رحیم نیا , فرشاد زمانیان نجات زاده , بررسی فرایند انتقال و خلق دانش در ائتلاف¬های استراتژیک , چهارمین کنفرانس بین المللی مدیریت و حسابداری و اولین کارآفرینی و نوآوریهای باز , تاریخ: ۱۳۷۸/۰۹/۰۹
 50. فریبرز رحیم نیا , فرشاد زمانیان نجات زاده , بررسی نقش تعدیلگر تجربه مشتری در رابطه بین عوامل تاثیرگذار بر عملکرد برند , چهارمین کنفرانس بین المللی مدیریت و حسابداری و اولین کنفرانس کارآفرینی و نوآوریهای باز , تاریخ: ۱۳۷۸/۰۹/۰۹
 51. فریبرز رحیم نیا , پریسا سادات حسنی راد , بررسی رویکرد فرصت محور و منبع محور بر کارآفرینی بین المللی , کنفرانس بین المللی کسب و کار: فرصتها و چالشها , تاریخ: ۱۳۷۸/۰۹/۰۹
 52. فریبرز رحیم نیا , رضا لطفی , نقش برند جهانی و متغیرهای تعدیل گر و میانجی مرتبط بر گرایش پرداختهای بالاتر مصرف کننده , پنجمین کنفرانس بین المللی مدیریت و حسابداری و اولین کنفرانس کارآفرینی و نوآوریهای باز , تاریخ: ۱۳۷۸/۰۹/۰۹
 53. فریبرز رحیم نیا , زهرا حسین نژاد , تاثیرجهانی‌سازی‌ برند ‌ادراک‌شده و ارزش‌نماد ‌محلی‌ برند بر قصد‌خرید ‌مصرف‌کننده،بواسطه عوامل تاثیرگذاربرآن ونقش تعدیلگر‌نژاد‌پرستی ‌مصرف‌کننده , پنجمین کنفرانس بین المللی مدیریت و حسابداری و اولین کنفرانس کارآفرینی و نوآوریهای باز , تاریخ: ۱۳۷۸/۰۹/۰۹
 54. فریبرز رحیم نیا , فاطمه هوشمند , بررسی رابطه بین دلبستگی شغلی و تعهد سازمانی کارکنان (مورد مطالعه: پرستاران بیمارستان های شهرستان کاشمر) , چهارمین کنفرانس بین المللی پژوهشهای کاربردی در مدیریت و حسابداری , تاریخ: ۱۳۷۸/۰۹/۰۹
 55. فریبرز رحیم نیا , فاطمه هوشمند , بررسی نقش و جایگاه کار معنادار در ارتقاء تعهد سازمانی کارکنان , چهارمین کنفرانس بین المللی پژوهشهای کاربردی در مدیریت و حسابداری , تاریخ: ۱۳۷۸/۰۹/۰۹
 56. غلامرضا ملک زاده , فریبرز رحیم نیا , سیمین گلی , بررسی رابطه بین توانمندسازی روانشناختی و نگرش شغلی کارکنان (مورد مطالعه: شهرداری منطقه سه مشهد) , دومین کنفرانس بین المللی حسابداری، مدیریت و نوآوری در کسب و کار , تاریخ: ۱۳۷۸/۰۹/۰۹
 57. غلامرضا ملک زاده , فریبرز رحیم نیا , سیمین گلی , بررسی تاثیر فرهنگ یادگیری سازمانی بررضایت شغلی و قصد ترک شغل کارکنان )مورد مطالعه: شهرداری منطقه سه مشهد( , دومین کنفرانس بین المللی حسابداری، مدیریت و نوآوری در کسب و کار , تاریخ: ۱۳۷۸/۰۹/۰۹
 58. فریبرز رحیم نیا , علیرضا زارع , بررسی نقش استراتژی های بازاریابی بین‌الملل بر فرآیند تصمیم‌گیری و عملکرد صادراتی شرکت‌های صادرکننده زعفران , سومین کنفرانس بین المللی مدیریت و مهندسی صنایع , تاریخ: ۱۳۷۸/۰۹/۰۹
 59. آذر کفاش پور , فریبرز رحیم نیا , فاطمه فنائی جیزآباد , بررسی تأثیر رسانه های اجتماعی بر قصد خرید مشتریان , سومین همایش بین المللی مدیریت رسانه , تاریخ: ۱۳۷۸/۰۹/۰۹
 60. فریبرز رحیم نیا , علیرضا حدادیان , ایمان دروگر , تاثیر عشق به برند بر قصد خرید بواسطه ی وفاداری به برند , هفتمین کنفرانس بین المللی مدیریت و حسابداری، مدیریت و چهارمین کنفرانس بین المللی کارآفرینی و نوآوریهای باز , تاریخ: ۱۳۷۸/۰۹/۰۹
 61. فریبرز رحیم نیا , فاطمه حسین پور , بررسی تأثیر نقش رهبری اصیل بر خلاقیت کارکنان با توجه به نقش میانجی امید و عاطفه مثبت , دومین کنفرانس بین المللی در مدیریت, حسابداری و اقتصاد , تاریخ: ۱۳۷۸/۰۹/۰۹
 62. فریبرز رحیم نیا , فرشته صادقی , ناهید سالار باباخانی , بررسی نقش واسط رضا یت شغلی در ارتباط بین آرزوهای شغلی و تما یل به ماندن , کنفرانس بین المللی نوآوری و تحقیق در علوم تربیتی، مدیریت و روانشناسی , تاریخ: ۱۳۷۸/۰۹/۰۹
 63. فریبرز رحیم نیا , فرشته صادقی , بررسی عوامل موثر بر افتخار به برند به واسطه رفتار شهروندی برند , پنجمین کنفرانس بین المللی مدیریت و حسابداری، و دومین کنفرانس بین المللی کارآفرینی و نوآوریهای باز , تاریخ: ۱۳۷۸/۰۹/۰۹
 64. فریبرز رحیم نیا , فرشته صادقی , تجزیه و تحلیل 360 درجه کسب و کار و عناصر آن , پنجمین کنفرانس بین المللی مدیریت و حسابداری، و دومین کنفرانس بین المللی کارآفرینی و نوآوریهای باز , تاریخ: ۱۳۷۸/۰۹/۰۹
 65. فریبرز رحیم نیا , فاطمه هوشمند , بررسی رابطه بین دلبستگی شغلی و تعهد سازمانی کارکنان مورد مطالعه: پرستاران بیمارستان های شهرستان کاشمر , ]چهارمین کنفرانس بین المللی پژوهشهای کاربردی در مدیریت و حسابداری , تاریخ: ۱۳۷۸/۰۹/۰۹
 66. فریبرز رحیم نیا , فاطمه هوشمند , بررسی نقش و جایگاه کار معنادار در ارتقاء تعهد سازمانی کارکنان , چهارمین کنفرانس بین المللی پژوهشهای کاربردی در مدیریت و حسابداری , تاریخ: ۱۳۷۸/۰۹/۰۹
 67. فریبرز رحیم نیا , زهرا اصغری , ارائه مدل مفهومی به منظور بررسی رابطة تصویر ذهنی کشور مبدا و کیفیت رابطه بر تصویر برند با در نظر گرفتن نقش واسطهگری ارزش نام تجاری(برند) , نخستین کنفرانس مدیریت تبلیغات , تاریخ: ۱۳۷۸/۰۹/۰۹
 68. مهسا جندقی , محبوبه اسدزاده , فریبرز رحیم نیا , تاثیر فرهنگ و همگرایی بازار بر استراتژی های تبلیغات بین المللی , همایش بین المللی مدیریت , تاریخ: ۱۳۷۸/۰۹/۰۹
 69. فریبرز رحیم نیا , فاطمه رضوی زاده , بررسی نقش واسط نوآوری در ارتباط بین عوامل تاثیرگذار استراتژیک داخلی سازمان بر عملکرد سازمانی , هشتمین کنفرانس بین المللی مدیریت و حسابداری , تاریخ: ۱۳۷۸/۰۹/۰۹
 70. نسرین شاه نوشی , علیرضا خوراکیان , فریبرز رحیم نیا , تاثیر کنترل رفتاری درک شده مصرف کننده بر رفتار مصرف کننده , ششمین کنفرانس ملی و چهارمین کنفرانس بین المللی حسابداری و مدیریت با رویکر کاربردی و پژوهش نوین , تاریخ: ۱۳۷۸/۰۹/۰۹
 71. نرجس یزدانی , علیرضا خوراکیان , فریبرز رحیم نیا , بررسی تاثیر سرمایه¬های روانشناختی بر ابعاد رفتارهای انحرافی در محیط کار , سوین کنفرانس مدیریت، حسابداری و اقتصاد دانش بنیان , تاریخ: ۱۳۷۸/۰۹/۰۹