1. احمد اله یاری بوزنجانی , فریبرز رحیم نیا , محمدعلی انصاری , سعید مرتضوی , کشف عوامل شکل‌دهنده، ویژگی‌ها و مولفه‌های جهادی بودن منابع انسانی از منظر قرآن کریم , پژوهش های مدیریت منابع انسانی , دوره ( ۹ ) , تاریخ: ۱۳۹۷/۰۵, صفحه ۷۵-۱۰۰
 2. علیرضا ذبیحی خرق , آذر کفاش پور , محمدمهدی فراحی , فریبرز رحیم نیا , کشف عوامل اقتضایی مدیریت استراتژیک منابع انسانی و شناخت اقدامات اثربخش منابع انسانی براساس آن , پژوهش های مدیریت عمومی , دوره ( ۱۰ ) , تاریخ: ۱۳۹۶/۱۲, صفحه ۸۹-۱۱۶
 3. حامد خراسانی طرقی , فریبرز رحیم نیا , غلامرضا ملک زاده , سعید مرتضوی , رابطه سبک رهبری سوء استفاده گر با رفتار انحرافی کارکنان (مطالعه موردی: ادارات ورزش و جوانان استان خراسان شمالی) , مدیریت منابع انسانی در ورزش , دوره ( ۵ ) , تاریخ: ۱۳۹۶/۱۲, صفحه ۱۳۳-۱۴۶
 4. بهاره بنی خلیل , علیرضا خوراکیان , فریبرز رحیم نیا , بررسی تأثیر بازاریابی داخلی بر رفتار مشتری‌مداری از طریق نقش واسط کار عاطفی در دفاتر «پلیس+10» شهر مشهد , توسعه سازمانی پلیس , دوره ( ۱۴ ) , تاریخ: ۱۳۹۶/۱۱, صفحه ۲۵-۵۲
 5. فریبرز رحیم نیا , سمانه صادقیان , پروانه یزدانی , بررسی نقش تعدیل‌گر عزت نفس در رابطه بین اصطکاک اجتماعی و فرسودگی شغلی در پرستاران بیمارستان‌های خیریه شهر مشهد , پرستاری ایران , دوره ( ۳۰ ) , تاریخ: ۱۳۹۶/۱۰, صفحه ۶۷-۷۹
 6. محمدصادق شریفی راد , سعید مرتضوی , فریبرز رحیم نیا , محمدمهدی فراحی , کشف نظریه های ضمنی رهبری در شرکت ملی پخش فراورده های نفتی ایران منطقه کرمان , مدیریت منابع انسانی در صنعت نفت , دوره ( ۸ ) , تاریخ: ۱۳۹۶/۰۹, صفحه ۷۳-۱۰۵
 7. سیده منصوره حسینی رباط , فریبرز رحیم نیا , مصطفی کاظمی , سعید مرتضوی , واکاوی محتوای ابعاد نیروی کار احساسی پرستاران برگزیده ایرانی , تحقیقات کیفی در علوم سلامت , دوره ( ۶ ) , تاریخ: ۱۳۹۶/۰۹, صفحه ۱-۲۱
 8. یوسف رمضانی , فریبرز رحیم نیا , سعید مرتضوی , غلامرضا ملک زاده , شناخت مؤلفه های فرهنگ سازمانی بر توانمندسازی نیروی انسانی(مورد مطالعه: شهرداری منطقه سه مشهد) , مدیریت فردا , دوره ( ۱۶ ) , تاریخ: ۱۳۹۶/۰۷, صفحه ۲۵۱-۲۶۶
 9. جواد لطفی , حسن نقی زاده , فریبرز رحیم نیا , علی اسدی اصل , قاعده مدیریتی رعایت تناسب توانمندی با مشاغل در رهنمودهای امام علی , تحقیقات علوم قرآن و حدیث , دوره ( ۱۴ ) , تاریخ: ۱۳۹۶/۰۷, صفحه ۱۶۱-۱۸۴
 10. جواد لطفی , حسن نقی زاده , فریبرز رحیم نیا , کشف قواعد مدیریتی از کلام علوی , پژوهش های نهج البلاغه , دوره ( ۱۶ ) , تاریخ: ۱۳۹۶/۰۶, صفحه ۱۱-۲۷
 11. فریبرز رحیم نیا , سیده نرگس راهنما , نقش میانجی مسرت کارکنان در رابطه میان فرح بخشی در کار و رفتار شهروندی سازمانی , مطالعات مدیریت بهبود و تحول , دوره ( ۲۶ ) , تاریخ: ۱۳۹۶/۰۶, صفحه ۱-۳۲
 12. فریبرز رحیم نیا , سعید نصرتی , قاسم اسلامی , بررسی نقش واسط در هم تنیدگی شغلی در رابطه بین امنیت و استقلال شغلی با تمایل به ترک خدمت , مدیریت دولتی , دوره ( ۹ ) , تاریخ: ۱۳۹۶/۰۶, صفحه ۳۳۳-۳۵۷
 13. فریبرز رحیم نیا , سیده منصوره حسینی رباط , شناسایی مولفه های ابعاد نیروی کار احساسی پرستاران در تعامل با همراهان بیمار , پژوهش های مدیریت عمومی , دوره ( ۱۰ ) , تاریخ: ۱۳۹۶/۰۶, صفحه ۶۳-۸۸
 14. یوسف رمضانی , فریبرز رحیم نیا , بررسی عوامل مرتبط با مراجعه مجدد بیماران به خدمات اینترنتی بیمارستان بر اساس مدل پذیرش فن آوری ( TAM ): مطالعه موردی در بیمارستان های شهر مشهد , مدیریت اطلاعات سلامت , دوره ( ۱۴ ) , تاریخ: ۱۳۹۶/۰۵, صفحه ۱۱۰-۱۱۵
 15. فریبرز رحیم نیا , سعید نصرتی , قاسم اسلامی , تأثیر نگرانی زیست‌محیطی بر خرید محصولات زیست‌محیطی با نقش میانجی استراتژی های یادگیری , آموزش محیط زیست و توسعه پایدار , دوره ( ۵ ) , تاریخ: ۱۳۹۶/۰۱, صفحه ۱۲۱-۱۳۵
 16. فریبرز رحیم نیا , فرشته صادقی , بررسی نقش واسط رضایت شغلی در تأثیر مدیریت برند داخلی و لنگرهای شغلی بر تمایل به ماندن، مورد مطالعه: یک سازمان دولتی در شهر مشهد , تحقیقات بازاریابی نوین , دوره ( ۶ ) , تاریخ: ۱۳۹۵/۱۲, صفحه ۶۷-۸۸
 17. ابوالفضل عزیزآبادی , سعید مرتضوی , محمدعلی انصاری اول , فریبرز رحیم نیا , مدخلی بر ویژگیهای رهبری اخلاقی در نهج البلاغه , مدیریت اسلامی , دوره ( ۲۴ ) , تاریخ: ۱۳۹۵/۱۲, صفحه ۱۱-۴۴
 18. غلامرضا ملک زاده , فریبرز رحیم نیا , الگوی ذهنی مدیران شرکت های دانش بنیان نسبت به معنا داری کار با کاربرد روش کیو (مورد مطالعه: مراکز رشد و پارک علم و فناوری خراسان رضوی) , مطالعات مدیریت بهبود و تحول , دوره ( ۲۵ ) , تاریخ: ۱۳۹۵/۰۹, صفحه ۱-۲۴
 19. سیدوحید شالباف یزدی , شمس الدین ناظمی , سعید مرتضوی , فریبرز رحیم نیا , واکاوی ویژگی های مدیران سرمایه گذاری موفق در ایران: رویکرد سرمایه انسانی , پژوهش های مدیریت عمومی , دوره ( ۹ ) , تاریخ: ۱۳۹۵/۰۹, صفحه ۸۵-۱۱۲
 20. فریبرز رحیم نیا , یاسمن نوروزی نیک , افسانه یوسف پور , بررسی تأثیر دانش درک‌ شده از محصول سبز بر تمایل به خرید به‌واسطه دلبستگی به فروشگاه , مدیریت بازرگانی , دوره ( ۸ ) , تاریخ: ۱۳۹۵/۰۹, صفحه ۵۶۹-۵۸۶
 21. فریبرز رحیم نیا , حامد خراسانی طرقی , رابطه بین مالکیت روان‌شناختی و رفتار انحرافی در دبیران تربیت بدنی , مدیریت ورزشی , دوره ( ۸ ) , تاریخ: ۱۳۹۵/۰۹, صفحه ۶۹۵-۷۰۷
 22. فریبرز رحیم نیا , شمس الدین ناظمی , یاشار مرادیان , تاثیر تعامل تیم مدیریت ارشد بر ابعاد تاب‌آوری آنان (مورد مطالعه: شهرک صنعتی توس مشهد) , مطالعات مدیریت راهبردی , دوره ( ۷ ) , تاریخ: ۱۳۹۵/۰۶, صفحه ۲۳۳-۲۴۸
 23. سلاله شهوازیان , سعید مرتضوی , محمد لگزیان , فریبرز رحیم نیا , برداشت افراد با استعداد از عوامل مؤثر بر نگهداشت در صنعت منسوجات یزد , مدیریت فردا , دوره ( ۱۵ ) , تاریخ: ۱۳۹۵/۰۶, صفحه ۳۳-۵۰
 24. فریبرز رحیم نیا , مجتبی پورسلیمی , لیلا بصیر , تاثیر نوآوری در خدمات بر نیات رفتاری مشتریان به واسطه بازاریابی حسی (مورد مطالعه: هتل های پنج ستاره شهر مشهد , تحقیقات بازاریابی نوین , دوره ( ۶ ) , تاریخ: ۱۳۹۵/۰۶, صفحه ۱۹-۳۶
 25. بهناز شیرازی , فریبرز رحیم نیا , سعید مرتضوی , تأثیر عوامل مرتبط با مشتری بر وابستگی و تعهد مشتریان به واسطه پذیرش برنامه‌های بازاریابی رابطه‌مند , چشم انداز مدیریت بازرگانی , دوره ( ۱۵ ) , تاریخ: ۱۳۹۵/۰۶, صفحه ۶۹-۸۷
 26. سمانه لاجوردی , فریبرز رحیم نیا , سعید مرتضوی , اسدالله کردنائیج , کاربرد روش کیو در شناخت الگوهای ذهنی: ارزش گذاری عوامل بهره ‏وری منابع انسانی از دیدگاه اعضای هیات علمی , پژوهش های مدیریت عمومی , دوره ( ۹ ) , تاریخ: ۱۳۹۵/۰۳, صفحه ۵-۲۸
 27. فریبرز رحیم نیا , صدیقه باقری , رابطه میان کیفیت خدمات، ارزش درک‌شده و تصویر شرکت با وفاداری مشتریان: نقش تعدیل‌گر هزینه‌ تعویض شرکت , مدیریت برند , دوره ( ۳ ) , تاریخ: ۱۳۹۵/۰۳, صفحه ۱۵۱-۱۷۲
 28. سمانه لاجوردی , فریبرز رحیم نیا , سعید مرتضوی , اسدا له کردنائیج , شناخت الگوهای ذهنی خبرگان دستگاه های اجرایی کشور : ارتقا یا عدم ارتقای بهره وری منابع انسانی بخش دولتی , بهبود مدیریت , دوره ( ۳۰ ) , تاریخ: ۱۳۹۴/۱۲, صفحه ۱۴۱-۱۶۵
 29. فریبرز رحیم نیا , علیرضا پویا , سولماز الهامی , تاثیر رهبری نوآورانه و اشتراک دانش بر عملکرد سازمان به واسطه هماهنگی استراتژیک (مورد مطالعه: شرکتهای تابعه و زیرمجموعه توانیر) , پژوهش های مدیریت راهبردی , دوره ( ۲۱ ) , تاریخ: ۱۳۹۴/۱۲, صفحه ۱۱۷-۱۳۹
 30. فریبرز رحیم نیا , حامد خراسانی طرقی , تحلیل حساسیت زیست محیطی، مسایل اخلاقی و مسئولیت اجتماعی در شرکت های برتر , اخلاق در علوم و فناوری , دوره ( ۱۰ ) , تاریخ: ۱۳۹۴/۰۹, صفحه ۶۷-۷۴
 31. فریبرز رحیم نیا , یوسف رمضانی , سعید مرتضوی , غلامرضا ملک زاده , قوم نگاری: استراتژی برای فهم فرهنگ سازمانی , پژوهش های مدیریت عمومی , دوره ( ۸ ) , تاریخ: ۱۳۹۴/۰۹, صفحه ۵-۲۸
 32. فریبرز رحیم نیا , ژاله فرزانه حسن زاده , بررسی تاثیر محتوای اعتماد الکترونیکی بر افزایش کارایی بخش بازاریابی , مدیریت فردا , دوره ( ۱۳ ) , تاریخ: ۱۳۹۴/۰۹, صفحه ۱۴۰-۱۵۰
 33. فریبرز رحیم نیا , عاطفه سجاد , تاثیر جهت گیری های راهبردی بر عملکرد شرکتهای مستقر در پارک علم و فناوری خراسان به واسطه نوآوری سازمانی , مدیریت نوآوری , دوره ( ۴ ) , تاریخ: ۱۳۹۴/۰۶, صفحه ۸۷-۱۱۴
 34. مجتبی کفاشان کاخکی , مهری پریرخ , سیدرحمت اله فتاحی , فریبرز رحیم نیا , انطباق سنجی نظری و مفهومی هماهنگی راهبرد اصلی دانشگاه ها با راهبرد فرهنگ سازمانی آن و راهبردهای نظام مدیریت دانش در کتابخانه های دانشگاهی (ارائه الگوی هماهنگی راهبردی) , پژوهش های نظری و کاربردی در علم اطلاعات و دانش شناسی , دوره ( ۵ ) , تاریخ: ۱۳۹۴/۰۴, صفحه ۲۵۵-۲۷۹
 35. مجتبی کفاشان کاخکی , مهری پریرخ , سیدرحمت اله فتاحی , فریبرز رحیم نیا , هماهنگی راهبردی در دانشگاه‌ها و نقش آن در پیاده‌سازی موفق مدیریت دانش در کتابخانه‌های دانشگاهی , کتابداری و اطلاع رسانی , دوره ( ۱۸ ) , تاریخ: ۱۳۹۴/۰۳, صفحه ۵-۳۲
 36. میثم ظهوریان ابوترابی , فریبرز رحیم نیا , ارائه الگوی توسعه پایدار خوشه‌های کسب و کار در ایران , توسعه کارآفرینی , دوره ( ۸ ) , تاریخ: ۱۳۹۴/۰۳, صفحه ۴۱-۵۹
 37. فریبرز رحیم نیا , قاسم اسلامی , اثر خود مدیریتی روزانه بر درگیری شغلی کارکنان (مورد مطالعه: شرکت برق منطقه ای خراسان) , فرآیند مدیریت و توسعه , دوره ( ۲۸ ) , تاریخ: ۱۳۹۴/۰۳, صفحه ۷۷-۹۹
 38. زهرا نیکخواه فرخانی , فریبرز رحیم نیا , مصطفی کاظمی , علی شیرازی , ارائه‌ی مدل رفتار اخلاقی پرستاران با بهره‌گیری از تئوری اخلاق فضیلت‌محور , اخلاق و تاریخ پزشکی , دوره ( ۷ ) , تاریخ: ۱۳۹۳/۱۲, صفحه ۲۹-۴۸
 39. علیرضا امینی , سعید مرتضوی , فریبرز رحیم نیا , شمس الدین ناظمی , اثر عوامل هیجانی و شناختی بر رفتار خادمانه کارگزاران سازمان حج و زیارت (اماکن متبرکه مکه و مدینه: با رویکرد آمیخته اکتشافی) , مطالعات رفتار سازمانی , دوره ( ۳ ) , تاریخ: ۱۳۹۳/۱۲, صفحه ۱-۲۹
 40. سیما ساغروانی , سعید مرتضوی , محمد لگزیان , فریبرز رحیم نیا , فرا‌محرک‌های سازمانی: نظریه‌ای داده‌بنیاد از تجهیز کارکنان با ظرفیت‌های مازاد سازمانی , چشم انداز مدیریت دولتی , دوره ( ۴ ) , تاریخ: ۱۳۹۳/۱۲, صفحه ۴۵-۷۲
 41. مریم احمدی زهرانی , شمس الدین ناظمی , فریبرز رحیم نیا , سعید مرتضوی , مطالعه اکتشافی مولفه‌ها و ابعاد رفتار مرشدانه از دیدگاه مدیران صنعت نفت , مدیریت سازمان های دولتی , دوره ( ۳ ) , تاریخ: ۱۳۹۳/۱۲, صفحه ۷۱-۹۰
 42. زهرا نیکخواه فرخانی , فریبرز رحیم نیا , مصطفی کاظمی , علی شیرازی , واکاوی مؤلفه‌های رفتار اخلاقی پرستاران با همراهان بیمار با بهره‌گیری از تئوری اخلاق فضیلت محور , تحقیقات کیفی در علوم سلامت , دوره ( ۳ ) , تاریخ: ۱۳۹۳/۱۱, صفحه ۳۶۳-۳۷۶
 43. فریبرز رحیم نیا , مجتبی پورسلیمی , احمدرضا کریمی مزیدی , تأثیر صادرات نامرئی کالاها و خدمات گردشگری در اشاعة فرهنگ؛ با نقش تعدیل‌گری تصویر ذهنی مقصد گردشگری , برنامه ریزی و توسعه گردشگری , دوره ( ۳ ) , تاریخ: ۱۳۹۳/۱۱, صفحه ۹۶-۱۱۷
 44. سیما ساغروانی , سعید مرتضوی , محمد لگزیان , فریبرز رحیم نیا , تبیینِ کنش‌های مدیران صنعت، پیرامون تجهیز کارکنان با «ظرفیت‌های مازاد سازمانی»: راهبرد نظریه داده بنیاد با رویکرد ظاهرشونده (گلیزری) , بهبود مدیریت , دوره ( ۸ ) , تاریخ: ۱۳۹۳/۱۰, صفحه ۱۰۵-۱۲۲
 45. فریبرز رحیم نیا , علیرضا پویا , قاسم اسلامی , نقش عوامل روانشناختی در بروز پدیده پافشاری بر تعهدات با توجه به نقش واسط ادراک از ریسک مدیران , مطالعات رفتار سازمانی , دوره ( ۳ ) , تاریخ: ۱۳۹۳/۰۹, صفحه ۶۵-۸۷
 46. فریبرز رحیم نیا , آذر کفاش پور , شیرین فیض محمدی , بررسی اثر تمایز و پرستیژ برند بروفاداری مشتری بواسطه هویت یابی مشتری با برند (مشتریان نمایندگیهای تویوتا) , تحقیقات بازاریابی نوین , دوره ( ۴ ) , تاریخ: ۱۳۹۳/۰۸, صفحه ۱-۱۶
 47. سیده منصوره حسینی رباط , فریبرز رحیم نیا , تاثیر راهبرد های نیروی کار احساسی بر عملکرد شغلی بواسطه فرسودگی احساسی , مطالعات مدیریت راهبردی , دوره ( ۵ ) , تاریخ: ۱۳۹۳/۰۸, صفحه ۲۳۷-۲۵۴
 48. فریبرز رحیم نیا , سید مسلم علوی , مهدی نجفی سیاهرودی , طبقه بندی نیازهای مشتریان از بسته بندی محصولات مواد غذایی با استفاده از مدل کانو , بررسیهای بازرگانی , دوره ( ۱۲ ) , تاریخ: ۱۳۹۳/۰۸, صفحه ۱-۱۵
 49. فریبرز رحیم نیا , مهدیه امانی , بررسی تاثیر سبک زندگی بر فرسودگی شغلی پرستاران شاغل در بیمارستان های دولتی استان خراسان شمالی با تاکید بر نقش واسط سرمایه روانشناختی , دانشور پزشکی , دوره ( ۲۱ ) , تاریخ: ۱۳۹۳/۰۶, صفحه ۱-۹
 50. فریبرز رحیم نیا , معصومه عارف , تاثیر بازاریابی داخلی و گردش شغلی بر قصد ترک شغل پرستاران , پرستاری ایران , دوره ( ۲۷ ) , تاریخ: ۱۳۹۳/۰۶, صفحه ۵۰-۶۰
 51. فریبرز رحیم نیا , وحید میرزایی , ارزیابی مدل مفهومی پیش بینی رفتار شهروندی سازمانی پرستاران براساس سبک زندگی و تعهد سازمانی , مدیریت پرستاری , دوره ( ۳ ) , تاریخ: ۱۳۹۳/۰۶, صفحه ۴۱-۵۱
 52. علیرضا پویا , فریبرز رحیم نیا , سید روح الله غیور , تاثیر سرمایه انسانی و اجتماعی کارکنان زن بر کسب پستهای سازمانی , مطالعات روان شناختی , دوره ( ۱۲ ) , تاریخ: ۱۳۹۳/۰۴, صفحه ۷-۳۰
 53. فریبرز رحیم نیا , حنظله زینوندلرستانی , شیرین فیض محمدی , عوامل مؤثر بر پذیرش استراتژی سیستم مدیریت ارتباط با مشتری در بیمارستان های شهر مشهد , مدیریت اطلاعات سلامت , دوره ( ۱۱ ) , تاریخ: ۱۳۹۳/۰۳, صفحه ۸۸-۹۸
 54. فریبرز رحیم نیا , حنظله زینوندلرستانی , علی یاراحمدی , تأثیر تبلیغات توصیه ای و واکنش های مشتریان , مطالعات مدیریت راهبردی , دوره ( ۵ ) , تاریخ: ۱۳۹۳/۰۳, صفحه ۱۹۵-۲۱۴
 55. سیما ساغروانی , سعید مرتضوی , محمد لگزیان , فریبرز رحیم نیا , تحمیل نظریه به داده ها یا ظهور نظریه از داده ها: نظریه پردازی در علوم انسانی با روش شناسی نظریه داده بنیاد , پژوهشنامه مبانی تعلیم و تربیت , دوره ( ۴ ) , تاریخ: ۱۳۹۳/۰۲, صفحه ۱۵۱-۱۷۰
 56. حامد حاج اقامعمار , فریبرز رحیم نیا , علیرضا خوراکیان , سناریونگاری با روش شبکه ی جهانی کسب و کار , مطالعات مدیریت راهبردی , دوره ( ۴ ) , تاریخ: ۱۳۹۲/۱۲, صفحه ۶۱-۸۷
 57. فریبرز رحیم نیا , مهدی نجفی سیاهرودی , سید مسلم علوی , ممیزی برند و روابط میان شاخص های آن در صنعت هتلداری (مطالعه موردی در برند هتل همای شیراز) , تحقیقات بازاریابی نوین , دوره ( ۳ ) , تاریخ: ۱۳۹۲/۱۲, صفحه ۲۳-۴۰
 58. فریبرز رحیم نیا , زهرا نیکخواه فرخانی , بررسی تاثیر جو اخلاقی سازمان بر عملکرد سازمانی و تمایل به ترک خدمت , مدیریت فردا , دوره ( ۱۲ ) , تاریخ: ۱۳۹۲/۱۲, صفحه ۵-۲۲
 59. فریبرز رحیم نیا , سیده زهرا فاطمی , عطاء اله هرندی , بررسی آثار متقابل ابعاد ارزش ویژة برند مبتنی بر مشتری , مدیریت بازرگانی , دوره ( ۵ ) , تاریخ: ۱۳۹۲/۱۲, صفحه ۱-۱۸
 60. حمید رضازاده برفوئی , سعید مرتضوی , فریبرز رحیم نیا , واکاوی پیش آیندهای فردی و موقعیتی موثر بر چاپلوسی و تأثیر آن بر پیشرفت شغلی کارکنان , پژوهش های مدیریت عمومی , دوره ( ۶ ) , تاریخ: ۱۳۹۲/۱۲, صفحه ۵-۲۵
 61. سعید مرتضوی , فریبرز رحیم نیا , علی رضائیان , علیرضا چیت سازیان , شناخت محتوای قرارداد روان شناختی در اعضای هیئت علمی (مورد مطالعه: دانشگاه فردوسی مشهد , اندیشه مدیریت راهبردی , دوره ( ۸ ) , تاریخ: ۱۳۹۲/۱۲, صفحه ۱-۲۵۰
 62. فریبرز رحیم نیا , مهدی نجفی سیاهرودی , سیدمسلم علوی دارابی , بررسی تاثیر ابعاد بسته بندی کتاب بر قصد خرید کتابهای غیردرسی با نقش تعدیل گری قیمت و محتوای کتاب , کتابداری و اطلاع رسانی , دوره ( ۱۶ ) , تاریخ: ۱۳۹۲/۱۲, صفحه ۱۷۹-۲۰۱
 63. نسترن قره باغی , فریبرز رحیم نیا , بررسی نقش واسط هوش هیجانی مدیران در تأثیر سبک رهبری تحول گرا بر عملکرد زمینه ای کارکنان , پژوهش نامه مدیریت تحول , دوره ( ۵ ) , تاریخ: ۱۳۹۲/۱۱, صفحه ۲۶-۴۵
 64. سیما ساغروانی , سعید مرتضوی , محمد لگزیان , فریبرز رحیم نیا , فهم زوایای نوینی از سازه ظرفیت مازاد سازمانی , علوم مدیریت ایران , دوره ( ۸ ) , تاریخ: ۱۳۹۲/۱۱, صفحه ۲۷-۴۷
 65. فریبرز رحیم نیا , نسرین نیکزاد , بررسی تأثیر ابعاد فرهنگ سازمانی بر استانداردهای سیستم مدیریت زیست محیطی ( ایزو 14001). , علوم و تکنولوژی محیط زیست , دوره ( ۱۵ ) , تاریخ: ۱۳۹۲/۰۹, صفحه ۹۱-۱۰۵
 66. وجیهه هوشیار , فریبرز رحیم نیا , ارایه مدل شایستگی مدیران شعب در سیستم بانکی , مدیریت توسعه و تحول , دوره ( ۵ ) , تاریخ: ۱۳۹۲/۰۶, صفحه ۵۶-۶۸
 67. فریبرز رحیم نیا , سید مسلم علوی , مهدی نجفی سیاهرودی , بررسی نقش تعدیل گرایانه بوم شناسی خریداران کتاب در رابطه میان عناصر آمیخته بازاریابی کتابهای داستانی با خرید کتاب , کتابداری و اطلاع رسانی , دوره ( ۱۶ ) , تاریخ: ۱۳۹۲/۰۳, صفحه ۴۴-۷۴
 68. سعید مرتضوی , فریبرز رحیم نیا , حسن حکیمی , گونه شناسی تجانس نقش عاملیت/خادمیت مدیران عامل و اعضای هیأت مدیره و تأثیر آن بر رفتار شهروندی سازمانی کارکنان در شرکت های صنایع غذایی , پژوهش های مدیریت عمومی , دوره ( ۶ ) , تاریخ: ۱۳۹۲/۰۲, صفحه ۴۱-۵۹
 69. سید علی کوشازاده , فریبرز رحیم نیا , حسین افخمی روحانی , اثر اعتماد به مدیران بر تفکر راهبردی سازمانی و نقص آنها در بهبود عملکرد سازمانی از راه تعهد سازمانی در بستر آموزش عالی , رهیافتی نو در مدیریت آموزشی , دوره ( ۳ ) , تاریخ: ۱۳۹۱/۱۲, صفحه ۱۶۳-۱۸۷
 70. فریبرز رحیم نیا , ژاله فرزانه حسن زاده , تاثیر فرسودگی شغلی بر ابعاد فرهنگ سازمانی دنیسون , مدیریت فردا , دوره ( ۱۱ ) , تاریخ: ۱۳۹۱/۱۲, صفحه ۱۲۹-۱۴۳
 71. فریبرز رحیم نیا , آذر کفاش پور , ملیحه پوررضا , جهت گیری استراتژیک و قابلیت های بازاریابی , مطالعات مدیریت راهبردی , دوره ( ۳ ) , تاریخ: ۱۳۹۱/۱۲, صفحه ۱۴۵-۱۶۶
 72. فریبرز رحیم نیا , سیدمسلم علوی دارابی , مهدی نجفی سیاهرودی , بررسی تأثیر ویژگی‎های دیداری و کارکردی بسته‎بندی بر خرید مواد غذایی با تعدیل‎گری متغیر بوم‎شناختی مشتری , مدیریت بازرگانی , دوره ( ۴ ) , تاریخ: ۱۳۹۱/۰۹, صفحه ۶۵-۸۲
 73. فریبرز رحیم نیا , عطا اله هرندی , سیده زهرا فاطمی , تأثیر کیفیت رابطه با مشتری بر کیفیت ادراک شده و وفاداری مشتریان مورد مطالعه: هتل های پنج ستاره کلان شهر مشهد , پژوهش های مدیریت عمومی , دوره ( ۵ ) , تاریخ: ۱۳۹۱/۰۹, صفحه ۸۳-۱۰۲
 74. فریبرز رحیم نیا , حبیب اله دعائی , مسعود علیزاده بقال , تبیین مدل تعاملی رویکرد استراتژیک، فرهنگ سازمانی و محیط )مورد مطالعه: سازمانهای صنعتی کوچک و متوسط شهرک صنعتی طوس استان خراسان رضوی( , راهبردهای بازرگانی , دوره ( ۱۹ ) , تاریخ: ۱۳۹۱/۰۶, صفحه ۱۲۱-۱۳۴
 75. فریبرز رحیم نیا , وجیهه هوشیار , واکاوی ابعاد و مولفه های مدل شایستگی های مدیران در سیستم بانکی (یک رویکرد کیفی) , مدیریت فردا , دوره ( ۱۱ ) , تاریخ: ۱۳۹۱/۰۶, صفحه ۱۱۷-۱۳۸
 76. فریبرز رحیم نیا , سیده زهرا فاطمی , بررسی نقش واسط ارزش ویژه برند مبتنی بر مشتری در تأثیر ارتباط موفق با مشتری و تصویر برند در هتل های 5 ستاره مشهد , تحقیقات بازاریابی نوین , دوره ( ۲ ) , تاریخ: ۱۳۹۱/۰۳, صفحه ۷۳-۹۲
 77. فریبرز رحیم نیا , ژاله فرزانه حسن زاده , تبیین تأثیر اطلاعات در شرکتهای بازرگانی زعفران استان خراسان و طرح وبگاه بر ابعاد اعتماد الکترونیکی , اقتصاد و تجارت نوین , دوره ( ۶ ) , تاریخ: ۱۳۹۱/۰۱, صفحه ۱۶۷-۱۸۵
 78. فریبرز رحیم نیا , ژاله فرزانه حسن زاده , ارزیابی استراتژیک قابلیتهای گردشگری داخلی و ارتباطی استان خراسان رضوی , بررسیهای بازرگانی , دوره ( ۹ ) , تاریخ: ۱۳۹۰/۱۲, صفحه ۱۶-۲۵
 79. فریبرز رحیم نیا , زهرا نیکخواه فرخانی , تاثیر جو اخلاقی سازمان بر هویت سازمانی و تمایل به ترک خدمت فروشندگان , اخلاق در علوم و فناوری , دوره ( ۶ ) , تاریخ: ۱۳۹۰/۱۲, صفحه ۱-۱۱
 80. فریبرز رحیم نیا , شمس الدین ناظمی , ابراهیم مشرقی , بررسی عناصر برنامه ریزی استراتژیک به منظور ارایه مدلی مفهومی و کاربردی برای شرکتهای صنعتی کوچک , مطالعات مدیریت صنعتی , دوره ( ۹ ) , تاریخ: ۱۳۹۰/۱۲, صفحه ۴۹-۷۰
 81. آذر کفاش پور , فریبرز رحیم نیا , طاهره نبی زاده , ارزش درک شده و نگرش کاربران در راستای تبلیغات اینترنتی , تحقیقات بازاریابی نوین , دوره ( ۱ ) , تاریخ: ۱۳۹۰/۱۲, صفحه ۷۹-۹۸
 82. شمس الدین ناظمی , فریبرز رحیم نیا , علی میرابی , جایگاه مشارکت در ارتقای کیفیت خدمات: پارادایم نوین در تعامل سازمان – مشتری ( مورد مطالعه: گمرکات استان خراسان رضوی) , پژوهش نامه مدیریت تحول , دوره ( ۳ ) , تاریخ: ۱۳۹۰/۱۲, صفحه ۷۶-۹۵
 83. فریبرز رحیم نیا , احمدرضا کریمی مزیدی , قاسم اسلامی , تأثیر فرهنگ یادگیرى بر یادگیرى کارکنان در محیط کار به واسطه ى توانمندسازى روان شناختى و اثربخشى مدیریتى , بهبود مدیریت , دوره ( ۵ ) , تاریخ: ۱۳۹۰/۱۲, صفحه ۱۰۲-۱۲۱
 84. سعید مرتضوی , فریبرز رحیم نیا , سمیه غلامی بازه حور , تأثیر رضایت و تصور مشتریان بخش خدمات بر وفاداری نگرشی و رفتاری , مدیریت و توسعه , دوره ( ۱۳ ) , تاریخ: ۱۳۹۰/۱۲, صفحه ۲۳-۳۷
 85. احمد توکلی , فریبرز رحیم نیا , مهدی مقدسیان , استراتژی ناب- چابک در سازمانهای خدماتی با رویکرد مقایسه ای , شریف , دوره ( ۲۷ ) , تاریخ: ۱۳۹۰/۰۹, صفحه ۱۳-۲۱
 86. فریبرز رحیم نیا , سیدحسن صادقیان , جهت گیری استراتژیک و موفقیت شرکت های صادراتی , پژوهش‌های مدیریت منابع سازمانی , دوره ( ۱ ) , تاریخ: ۱۳۹۰/۰۳, صفحه ۱۱۵-۱۳۶
 87. فریبرز رحیم نیا , سیدمسلم علوی دارابی , مهدی نجفی سیاهرودی , بررسی عوامل تاثیرگذار بر استفاده مشتریان از خدمات الکترونیک بانکی , مدیریت و توسعه , دوره ( ۱۲ ) , تاریخ: ۱۳۸۹/۱۲, صفحه ۱۱۴-۱۲۸
 88. فریبرز رحیم نیا , سعید مرتضوی , طوبی دلارام , بررسی میزان تأثیر هوش فرهنگی بر عملکرد وظیفه ای مدیران , مدیریت فردا , دوره ( ۸ ) , تاریخ: ۱۳۸۹/۰۲, صفحه ۶۷-۷۸
 89. فریبرز رحیم نیا , وجیهه هوشیار , تاثیر عدالت سازمانی بر تمایل به ترک شغل از طریق رضایت شغلی , مدیریت فردا , دوره ( ۹ ) , تاریخ: ۱۳۸۹/۰۲, صفحه ۲۳-۴۲
 90. فریبرز رحیم نیا , ژاله فرزانه حسن زاده , برسی نقش تعدیل کننده گی عدالت سازمانی بر ادراک افراد از فضای سیاسی سازمان و ارتباط گریزی افراد , پژوهش نامه مدیریت تحول , دوره ( ۱ ) , تاریخ: ۱۳۸۸/۱۲, صفحه ۲۱-۴۶
 91. فریبرز رحیم نیا , سعید مرتضوی , سیدمسلم علوی دارابی , بررسی تاثیراستراتژی تمایز پورتر برعملکرد سازمانی از طریق بسته بندی کالاها در شرکت های مواد غذایی آستان قدس رضوی , مدیریت بازرگانی , دوره ( ۱ ) , تاریخ: ۱۳۸۸/۰۹, صفحه ۷۱-۸۶
 92. فریبرز رحیم نیا , مسعود علیزاده بقال , بررسی ابعاد فرهنگ سازمانی بر اساس مدل دنیسون از نظر اعضاء هیات علمی دانشگاه فردوسی مشهد , مطالعات تربیتی و روانشناسی , دوره ( ۱۰ ) , تاریخ: ۱۳۸۸/۰۵, صفحه ۱۴۷-۱۷۰
 93. امیرحسین کهن , بختیار شعبانی ورکی , فریبرز رحیم نیا , باورهای معرفت شناختی مدیران و نگرش آنها درخصوص برنامه‌ریزی استراتژیک در آموزش‌عالی , پژوهش و برنامه‌ریزی در آموزش‌ عالی , تاریخ: ۱۳۸۸/۰۲, صفحه ۲۷-۵۰
 94. فریبرز رحیم نیا , نسرین نیکزاد , تأثیر فرهنگ سازمانی بر مدیریت زیست محیطی در سازمان ها , مدیریت و توسعه , دوره ( ۱۰ ) , تاریخ: ۱۳۸۷/۰۸
 95. فریبرز رحیم نیا , سیدمسلم علوی دارابی , تاثیر نیروهای رقابتی بازار براستراتژیهای , بررسیهای بازرگانی , دوره ( ۳۱ ) , تاریخ: ۱۳۸۷/۰۸, صفحه ۶-۰
 96. فریبرز رحیم نیا , نقش روابط عمومی سازمانی در فرایند مدیریت راهبردی، , تحقیقات روابط عمومی , تاریخ: ۱۳۸۶/۰۲, صفحه ۳۱-۳۳
 97. فریبرز رحیم نیا , نگرش سیستمی به روابط صنعتی , دانش و توسعه , تاریخ: ۱۳۷۷/۱۱
 98. محمود فیروزیان , فریبرز رحیم نیا , بررسی مشکلات توسعه و گسترش صنایع روستایی در ایران , مدیریت بازرگانی , تاریخ: ۱۳۷۳/۰۳, صفحه ۷۹-۸۳